0 5680 1111

  • หน้าแรก
  • รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

    ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตาคลี (งานดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ และงานดูแลความสะอาดพร้อมเก็บขยะภายในโรงพยาบาล) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 - 21 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตาคลี (ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

พิมพ์อีเมล

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ