0 5680 1111

  • หน้าแรก

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทีลีนออกไซด์ ๑๐๐% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตาคลี  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖ ๘๐๑๑๑๑๑ ต่อ ๑๗๐ ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

       ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนังงานเปล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 - 21 ตุลาคม 2559 ทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตาคลี (ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (เอกสารแนบ.pdf)เอกสารแนบ.pdf[ ]4674 kB

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

    ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตาคลี (งานดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ และงานดูแลความสะอาดพร้อมเก็บขยะภายในโรงพยาบาล) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 - 21 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตาคลี (ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา วันรับสมัคร วันที่ 13 มิถุนายน 2559 - 22 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ