0 5680 1111

  • หน้าแรก

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์

จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ สำหรับโรงพยาบาลตาคลีดังนี้

๑. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑ สาย จำนวน ๔ เครื่อง

๒. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน ๑ เครื่อง

๓. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ - ๗ ก.ค. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของโรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ รายการ คือรถตู้พยาบาล จำนวนหนึ่งคัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยผู้ที่ประมูลได้ต้องชำระเงินในวันที่ประมูล  ผู้ใดมีความประสงค์ จะประมูลครุภัณฑ์ดังกล่าวขอให้ไปพร้อมกันที่โรงพยาบาลตาคลี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (เอกสารแนบท้าย.pdf)เอกสารแนบท้าย.pdf[เอกสารแนบท้าย]760 kB

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ตามประกาศโรงพยาบาลตาคลี ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf[เอกสารแนบท้าย]501 kB

พิธีมอบประกาศนียบัตรต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล

พญ.ศรุตา ช่อไสว เข้ารับมอบประกาศนียบัตรต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ในพิธีมอบประกาศนียบัตรต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ประธานพิธี ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมือวันที่ 9 มีนาคม 2559

  • 1
  • 2

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ