0 5680 1111

  • หน้าแรก
  • รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

       ด้วยโรงพยาบาลตาคลี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ตำแหน่ง พนังงานเปล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 - 21 ตุลาคม 2559 ทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตาคลี (ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (เอกสารแนบ.pdf)เอกสารแนบ.pdf[ ]4674 kB

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ