0 5680 1111

  • หน้าแรก
  • ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายเดือนตามวุฒิ

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายเดือนตามวุฒิ

ตามที่โรงพยาบาลตาคลี ได้ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายเดือนตามวุฒิ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามเอกสารแนบ

โรงพยาบาลตาคลี

62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60140

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 5680 1111
โทรสาร   
0 5631 5890

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์:
ในเวลาและนอกเวลาราชการ